Община Хасково и ВиК си подхвърлят топката за кладенците

Община Хасково очаква документи от ВиК Хасково за да даде разрешително за строеж на част от дублиращите кладенци за питейна вода, четири вече са готови. По повод твърденията на управителя на „ВиК Хасково“ Тодор Марков по отношение на кризата с питейната вода на Хасково цитирам“ Сега всичко е в ръцете на общината“, тиражирано от хасковски медии , кмета на Хасково Добри Беливанов заяви, че до момента са изградени 4 от дублиращите кладенци в Санитарно охранителна зона „Северна зона“ .Подписан е акт 15 на 12 януари 2018 година. За да се подаде искане за въвеждане на строежа в експлоатация е необходимо приемане на санитарно охранителните зони с протокол от ковисия назначена от „Басейнова дирекиця“ Пловдив. Искането за назначаване на комисия е задължение на оператора „ВиК „ЕООД Хасково.
По отношение на дублирането на 1 тръбен кладенец в района на вододайна зона „ УзунджовоII“ –проведени са общесвени поръчки за избор на изпълнители за проектиране, авторски надзор, СМР и строителен наздор , към 10.01.2018 година са изготвени работните проекти и са предоставени на строителния надзор за изготвяне на доклад за оценка. Поради това, че за тази вододайна зона оператора – „ВиК Хасково „няма решение за водоползване от „Басейнова дирекция“ Пловдив, доклада за оценка не може да бъде приключен и да бъде издадено Разрешение за строеж, необходимо за стартиране на СМР дейности. Преди обявяването на обществените поръчки , община Хасково с решение на Общински съвет е закупила имот в землището на с. Узунджово за дублирането на кладенец №5 в района на вододайната зона.