Община Хасково раздаде книга и диск за всеки първокласник

Книгата „Моят Левски“ с автор Красимир Стефанов и ДВД с филма „Левски европеец в българско“ ще получи всяко училище в Хасково по повод първия учебен ден. Инициативата е на община Хасково, книгите и дисковете са закупени със средства от общинския бюджет. Освен това всеки от близо 1000 първокласници в общината заедно с първите си учебници и буквара ще получава и книжка „Азбука с весели скоропоговорки“, с пожелание за успех от кмета на общината Добри Беливанов.
Преди първия учебен ден са освежени всички пешеходни пътеки около училищата и детските градини. Припомням, че миналата година те бяха обозначени със светещи знаци.
Днес 15 септември градският транспорт ще е безплатен за всички ученици. Те могат да пътуват безплатно както с „Тролейбусен транспорт“ така и с автобусите на частните фирми които изпълнават курсовете по градската транспортна мрежа.
Кметът Добри Беливанов заедно със своя замесник Евгени Консулов откриха учебната година в ОУ „Св. Иван Рилски“ в 10 часа. Зам-кметът М. Трендафилова присъства на тържеството в ОУ „Шандор Петьофи“ в 9 часа а след това уважи и празника в ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в 10 часа. зам.-кметът В. Балкански откри учебната година в СУ „Паисий Хилендарски“ в 9,00 часа, секретарят на общината Биляна Димитрова бе в ОУ „Св. Климент Охридски“ в 9,00 часа.