Община Ямбол е една от двете участнички в проект “Визия”

Националният доверителен екофонд обяви резултатите от процедура за конкурентен подбор на две общини с по две училища за участие в проект „Визия 2045“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското правителство.
Кандидатстваха над 50 български общини. Избраните, които ще участват в проекта, са община Ямбол – с Езикова гимназия „Васил Карагьозов“ и Основно училище „Любен Каравелов“, и община Добрич – със Средно училище „Петко Рачов Славейков“ и Средно училище „Димитър Талев“. Целта на проект „Визия 2045“ е да обедини усилията на училища и общински администрации за привличане на всички заинтересовани страни (доставчици на услуги и енергия, публични администрации, търговци, медии и др.) в създаването и експерименталното прилагане на иновативен модел за постигане на климатична неутралност на местно ниво. Проектът се изпълнява от международен консорциум, ръководен от Независимия институт по околна среда в Берлин (UfU), с който НДЕФ има дългогодишно успешно партньорство. Другите партньори по проекта са НДЕФ, Асоциацията на общините „Енергийни градове“ (Energy cities) в Краков, Полша, Регионална енергийна агенция на Савинска, Шалешка и Корошка области, Словения. От всяка от трите страни (България, Словения и Полша) в проекта ще вземат участие по две общини с по две училища всяка. Периодът на изпълнение на проекта е до април 2025 година.