Община Ямбол подпомага семействата с деца

Община Ямбол въвежда образователен ценз за подпомагане на семействата на деца със средства на общината. За да се стимулира раждането и отглеждането на деца, местната власт предвижда отпускане на финансова помощ в размер от 200 до 3000 лева. Предстои предложението да бъде гласувано от Общинския съвет и да влезе в сила от началото на следващата година.
Предвидено е до септември да бъде разработен правилник за отпускането на финансови средства за деца, тъй като в момента липсва такъв подзаконов нормативен акт. Основните критерии, на които трябва да отговарят кандидатите са свързани с местожителство и образование. За първо дете ще се отпускат 200 лева, но при условие, че и двамата родители притежават средно образование. Ако и двамата са висшисти, ще получат 300 лева. Максималната сума от 3000 лева ще се предоставя за трето и всяко следващо дете в случаите, когато и двамата родители притежават завършено висше образование. Сумата ще бъде изплащана на три етапа- 1500 лева при раждане на детето, 750 лева при записване в детска градина и същата сума при тръгване на училище. Всяка година с приемане на годишния бюджет за стимулиране на раждаемостта ще се заделят по 100 000 лева, като сумата може да се допълва чрез дарения от физически и юридически лица.