Община Ямбол ще поеме 50% от разходите за саниране на жилища

Общински съвет – Ямбол одобри предложението на кмета на Ямбол Валентин Ревански, според което Общината ще поеме 50 процента от разходите за техническото и енергийно обследване, но не повече от половината на референтната стойност по програмата.
С цел да бъде предоставена възможност на по-голям брой многофамилни жилищни сгради да кандидатстват и да бъдат финансирани по тази процедура, както и изключително кратките срокове за подаване на предложения, ще бъде оказана подкрепа на сдруженията на собствениците, като в бюджета на Община Ямбол бъдат предвидени средства в размер до 150 000 лева. Общинската помощ ще се изразява в покриването на до 50% от разходите за подготовка на изискуемите документи за кандидатстване. След като сдружението кандидатства по програмата и бъде одобрено, всички разходи ще бъдат възстановени от финансиращия орган. При условие, че одобрение не бъде получено, средствата, предоставени от Общината, няма да бъдат възстановени от собствениците.