Общинските съветници в Кюстендил скочиха срещу държавата

Декларация против решение на Министерския съвет ще инициира общинският съветник инж. Огнян Атанасов на следващото заседание на Общинския съвет в Кюстендил. С решението, което е публикувано в „Държавен вестник“ се дава зелена светлина за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства в площ „Здравков дол“, разположена на територията на общини Кюстендил и Трекляно, област Кюстендил.
Атанасов ще настоява Общинският съвет в Кюстендил да се противостави на разрешението. Съветникът настоява за отмяна на решението на Министерския съвет, както и да се търси среща с ръководството на Министерството на енергетиката и премиера. Атанасов посочи, че въпросната площ е част от същата онази площ „Злогош“, за която вече имаше протести по повод друго инвестиционно предложение през 2019 година. Тогава масовото недоволство доведе до отмяна на решението на Министерския съвет, защото съществува вероятност проучвателните дейности да окажат негативно влияние върху подземните води в района, както е отбелязано в становище на Министерството на околната среда по случая, припомни Атанасов. Еколози от района твърдят, че разрешението за проучване на мина за добив на злато и литий ще отрови повърхностните и подземни води в Кюстендил – Трекляно – Земен. Природозащитниците допълват, че в района скалите са богати на арсен и живак, според геоложките данни от проучване на Софийския университет.