Общинският съвет в Копривщица заседава днес

Общинският съвет в Копривщица се събира днес от 15,00 часа за своето предпоследно за тази година редовно заседание. В проекта за дневен ред са включени 7 докладни записки. По-важните от тях са Отчет на бюджета на община Копривщица за първите 6 месеца на 2017 г., както и Доклад за изпълнението на Общинската стратегия за социално развитие 2017/2017 г.
Местните парламентаристи ще разгледат повторно и докладна записка относно кандидатстването на община Копривщица като партньор по процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации. Съветниците ще се произнесат и по решение за за формиране на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.