Общинският съвет в Минерални бани заседава извънредно

Извънредно заседание на местния парламент в Минерални бани свиква председателя на Общинския съвет Мехмед Лятиф от 14,00 часа днес. В проекта за дневен ред са заложени само три докладни записки. Своевременното им приемане ще даде възможност на общината да кандидатства с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Турция 2014-2020 г., каза още председателя но общинския съвет Мехмед Лятиф.