Общинският съвет в Царево провежда 19-то редовно заседание

Деветнадесетото си заседание за този мандат ще проведе от 09,00 часа на 28 февруари Общинския съвет в Царево. То ще се проведе в сградата на Народно читалище „Георги Кондолов”. В проекта за дневен ред са включени 10 докладни, обяви председателят на местния парламент Таня Янчева.
Сред по-важните проекти за решения са определяне на периода и териториите по Черноморското крайбрежие на Община Царево, в които се забранява извършването на строителни и монтажни работи за сезон „Лято 2022”. Съветниците ще трябва да приемат и окончателния Одитен доклад на Сметната палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидационния годишен финансов отчет на община Царево за 2020 г. и приложения към него заверен финансов отчет. Те ще трябва да се произнесат и по отношение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. Предстои да се приеме и изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и околната среда и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Царево. Старейшините ще трябва да утвърдят и дофинансирането на паралелки под норматива от месец януари 2022-ра до края на учебната година в СУ „Никола Й. Вапцаров” в град Царево и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в град Ахтопол.