Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинския съвет в Минерални бани се събира на извънредно заседание в 13,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 5 докладни записки, каза председателят на местния парламент Мехмед Лятиф. По важните от тях касаят ползването на дървесина от общинските горски територии през 2018 г., както и добива на дървесина през следващата година. Старейшините ще разгледат и проект за решение относно предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Заря-1957” в Минерални бани. Общинските съветници ще трябва да се произнесат и по докладна записка, касаеща предоставянето на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване през стопанската 2017/2018 г. Вносител на докладните е кмета на община Минерални бани Мюмюн Искендер.