Общинския съвет в Мъглиж с последно заседание за годината

Общинския съвет в Мъглиж ще проведе последното си редовно заседание за тази година от 15,00 часа днес. В проекта за дневен ред са включени 8 докладни записки, съобщи председателя на местния парламент д-р Стефан Христов. По-важните от тях касаят изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци и такси, и писмено предизвестие за прекратяване участието на Община Мъглиж в „Екоенергия Мъглиж” ООД.
Кметът на общината Господин Господинов внася проект за одобряване структурата и числеността на общинската администрация за 2018 г. и искане за вътрешни компенсирани промени в плана на Капиталовата програма и бюджета за 2017 г. Сред останалите докладни са предоставяне под наем на общински имоти – пътища и канали, както и прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от земята.