Общински съвет на децата създават в Стара Загора

Днес от 18.00 часа в Зала „Младежки дом“ ще се състои официалното учредяване на Общински съвет на децата в Стара Загора. В Съвета ще участват 36 деца на възраст от 11 до 14 години, предварително избрани на вътрешен кръг от ученическите съвети на 16 училища. Целта на новосъздадената структура е допълнителна подкрепа в сферата на гражданското образование, ориентирано към формиране на умения за решаване на проблеми, произтичащи от реални житейски ситуации.
Чрез участието си в Общински съвет на децата учениците ще развият и усъвършенстват своите личностни качества – инициативност, любознателност, трудолюбие, воля, упоритост, самостоятелност в усвояването на знания и работа в екип. Младите хора на Стара Загора ще се научат да действат като активни граждани, отговорни за своята среда и развитие, допринасяйки още в ранна възраст за организационното, културно и социално развитие своята общност и обществото като цяло. Форматът на Съвета остава с отворен характер и при желание, и възможност ще приема нови членове.