Общинско предприятие почиства шахтите в Ямбол

Общинско предприятие „Комунални дейности“ започна почистване на шахтите в Ямбол. Те не са почиствани от 2005 година. Служителите освежават и част от замърсената от автомобилни гуми хоризонтална пътна маркировка в града – пешеходни пътеки, единични, двойни линии и стрелки.
Припомняме, че преди време на част от пътната мрежа в Ямбол беше нанесена пътна маркировка със спрей студен пластик с висока светлоотразителност и трайност при мокро време. Общинско предприятие „Комунални дейности“ възстановява амортизирани участъци от тротоари, отстранява дребни нарушения по инфраструктурата в града. Служителите отговарят и за поддръжката за светофарните уредби, за монтажа и демонтажа на светофарните уредби, поставянето на спиркови знаци, извършват машинно почистване на уличната мрежа в града и др.