Общо 960 учители ще работят в област Смолян

960 е общият брой на учителите в Смолянска област в края на 2016 г., по статистически данни. Това каза Николай Славов – началник на отдел „Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро „Юг“. На територията на областта са функционирали 52 училища, а общия брой на ученическите паралелки в тях е бил 464.
Учителите в Смолянска община са били 319, работещи в 13 училища, със 172 паралелки в тях. В Маданска община броят на учителите е бил 107, работещи в 6 училища с 57 паралелки в тях. Еднакъв брой учители е имало в общините Рудозем и Девин – по 101, като в Рудозем има 3 училища с общ брой паралелки – 47, а в Девинска община има 8 училища и 37 паралелки. В Доспатска община училищата също са 8, но там паралелките са 27, а общият брой на учителите е 87. В Златоградска община учителите са 99, ученическите паралелки – 49, а училищата са 5. По 2 училища има в общините Неделино, Баните и Борино. В Неделино общият брой паралелки е 24, а броят на учителите е 51. В Баните учителите са 28, а броят на паралелките – 11. В Борино паралелките също са 11, а броят на учителите е 25.