Обявиха нова природна забeлeжителност в община Костинброд

Заповед за обявяване на нова природна забележителност – „Безденски извори“, подписа министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Тя се намира се край село Безден, община Костинброд. Мотивите на решението по Закона за защитените територии са опазване на карстовите извори като обект на неживата природа с естетична стойност и възможността за развитието на екологосъобразен туризъм.
Предложението за обявяване на природната забележителност е на Асоциацията на парковете в България. Новият обект на защита е с обща площ 161,736 дка в землището на село Безден и се вписва в регистъра на защитените територии на екоминистерството. Местността от години е място за туристически посещения, облагородено от общината. Обявяването ѝ за защитена ще подпомогне превръщането ѝ в една от големите туристически дестинации на територията на община Костинброд и ще допринесе за развитието на туризма в нея. В границите на защитения обект се забраняват риболовът в Безденските извори, паленето на огън, сечта, както и замърсяването с отпадъци. Законът не допуска в тази територия търсене, проучване и добив на подземни богатства, строителство на пътища, намаляване на водния отток и промяна в хидрологичния режим на мочурището. Глобата за нарушение на закона за физически лица е от 500 до 5000 лв., като за строителство може да стигне до 20 000 лева. Наказанията за юридически лица са от 1000 до 10 000 лв., а при установяване на строителна дейност – до 20 000 лева.