Огнище на птичи грип в Мало Конаре

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) откри огнище на птичи грип в с. Мало Конаре, област Пазарджик. Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, в който има около 171 хил. кокошки.
Определена 3-километрова предпазна зона и 10-километрова наблюдавана зона около птицефермата. С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение ще се умъртвят по хуманен начин заболелите и контактните птици. БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на птичи грип, не представляват опасност за човешкото здраве.