Ограничиха движението на каруци в Ямбол

Община Ямбол въведе забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на определени булеварди и улици на града с цел подобряване условията за безопасност на движението, намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия, на пътния травматизъм, недопускане замърсяването на пътната и улична мрежа и осигуряване на нормалния трафик на всички превозни средства на територията на общината.
Движението на пътни превозни средства с животинска тяга в Ямбол ще се извършва по маршрути, включващи улици, отворени за обществено ползване и движение, с изключение на възловите улици „Търговска“, „Граф Игнатиев“, „Генерал Владимир Заимов“, „Александър Стамболийски“, „Мраморно море“, „Срем“, „Димитър Благоев“, „Преслав“, булевард „Крайречен“. Движението на каруци е забранено и на улиците „Милин камък“, „Георги Дражев“, „Бузлуджа“, „Жорж Папазов“, „Страхил войвода“, „Стилияна Параскевова“, „Надежда“ и „Пирин“. В квартал „Каргон“ няма да се допуска движение на превозни средства с животинска тяга на улиците „Атанас Кратунов“, „П. К. Яворов“, „Клокотница“, „Оборище“, „Д-р Кръстев“, „Руен“, „Битоля“, „Дружба“, „Николай Петрини“, „Индже войвода“, „Жеко Андреев“.
Заповедта важи и за главната обслужваща улица на жилищен комплекс „Златен рог“ от кръстовището на улица „Атанас Кратунов“, заедно с улицата, разположена между река Тунджа и Градски парк, до кръстовището с улица „Димитър Благоев“. Забрана за движение на каруци има и на улица „Индустриална“, в частта ѝ от ул. „Ямболен“ до железопътна линия № 8 – Пловдив-Бургас. Не се допуска придвижването на пътни превозни средства с животинска тяга и по главната обслужваща улица в жилищен комплекс „Бенковски“ от кръстовището с улица „Преслав“ до Обходен път „Изток“. В Централна градска част движението на превозни средства с животинска тяга е забранено, съгласно утвърдения от Общинския съвет през 2005 г. генерален план за движението при граници: на изток – ул. „Генерал Владимир Заимов“, на запад – ул. „Георги Дражев“ и ул. „Бузлуджа“, на север – ул. „Димитър Благоев“ и на юг – бул. „Крайречен“.
Забранено е и движението на каруци в района на Градски парк, на парк „Боровец“, както и в Гробищния парк. Контролът за изпълнението на заповедта е възложен на Дирекция „Сигурност, превенция и опазване на обществения ред“ в Община Ямбол, звено „Общинска Полиция“ и Районно управление – Ямбол и ОД на МВР – Ямбол.