Огромен интерес към риболовния фест край Дяволския мост

Голям интерес отчитат организаторите на риболовния фест край Дяволския мост на река Арда. Събитието ще се проведе на 7 юли (събота) от 9 часа. Участниците в състезанието за улов на речна риба ще бъдат разпределени в три възрастови групи – деца до 14 години, мъже и жени. Записването ще продължи до 5 юли (четвъртък). Заявки за участие се подават в отдел „Образование, култура и спорт“ на телефон 0367 82 499.
Организаторите, уверяват родителите на децата-участници, че ще бъдат взети всички адекватни мерки за тяхната безопасност. Ще се спазват и изискванията за прилагане на Правилника на Закона за рибарството при улов на защитени видове в допустимите количества. За най-добрите въдичари община Ардино е осигурила специални награди. Награди ще получат още рибарите, които уловят най-малка и най-голяма риба, както и за „каръка“ на състезанието.
За участниците в риболовния фест, които нямат собствен превоз е организиран транспорт от центъра на града до Дяволския мост. Начален час на тръгване 8 часа. В рамките на феста ще се проведе и туристически поход от Ардино до Дяволския мост. За всички участници и гости ще има и разнообразна музикална програма с участието на самодейни състави от региона.
Организатор на риболовния фест е община Ардино със съдействието на местните спортни клубове, общинския музей, туристическо дружество „Бели брези“, народно читалище „Родопска искра 1921“, Центърът за подкрепа за личностното развитие, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“.