Одобриха Общия устройствен план на община Ардино

Общият устройствен план (ОУП) на община Ардино бе одобрен единодушно от общинските съветници в местния парламент. Той е изработен от Сдружение „АРХСЕТ“ с ръководител арх. Хубена Салджиева и определя общата структура и предназначението на териториите, техническата инфраструктура, опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство.
Кметът на общината Ресми Мурад отбеляза, че по време на разработването на ОУП е имало много работни срещи. „Екипът на ОУП проведе над 10 заседания с кметове на населени места, експерти от общинската администрация, стопански субекти и заинтересовани лица. Надявам се планът да е функционален, обхващащ целите и дейностите, които имат перспективи за развитие“, заяви Мурад.
Ръководителят на Сдружение „АРХСЕТ“ арх. Хубена Салджиева изказа искрените си благодарности към ръководството на общината, кметовете и кметските наместници за помощта, съдействието, критиките и взискателността при изработването на ОУП. „Този план отговаря на действителните потребности на хората за развитието на инфраструктурата, която е основа за развитие на туризма и стабилизиране на местната икономика‘, подчерта арх. Салджиева.
Съветниците взеха решение да подпомогнат със 100 лева всички студенти първи курс от територията на общината за предстоящия студентски празник – 8-ми декември. Приет бе и план за финансово оздравяване на МБАЛ-Ардино. На заседанието на Общинския съвет бяха взети още решения свързани с разпореждане с имоти общинска собственост.