ОИК няма да прекрати мандата на кмета на Бобошево

Общинската избирателна комисия в Бобошево е разгледала сигнал от общинския съветник Крум Маринов, с който се иска предсрочното прекратяване на правомощията на кмета на община Бобошево Стефан Тачев. Сигналът е свързан с това, че кметът е бил собственик и съдружник във фирми, след полагането му на клетва.
Общинската избирателна комисия е изискала редица документи. От тях е станало видно, че след полагането на клетва от Стефан Тачев – кмет на община Бобошево на 9 ноември 2023 година, той е бил управител на една фирма и управител и съдружник на втора. В същото време е предприел действия по заличаването му като такъв. На 29 ноември 2023 година е заличен като управител на първата фирма, а на 12 декември 2023 година е заличен и от втората фирма. Според ОИК – Бобошево действията по отстраняване на несъвместимостта след полагане на клетвата са предприети в насока преодоляването ѝ. В тази връзка е информиран и Общинският съвет в града. „След като разгледа всички относими документи и обсъди подаденото писмено възражение от Стефан Тачев, ведно с приложените към него документи, и след проведена дискусия с изложени аргументи, ОИК – Бобошево проведе гласуване, при което „ЗА“ предсрочно прекратяване на пълномощията на обявения за избран за кмет на община Бобошево Стефан Тачев, гласуваха общо 4 члена, а „ПРОТИВ“ гласуваха 7 члена“, се посочва в решението на ОИК – Бобошево. С това се прави отказ да се прекратят предсрочно пълномощията на кмета на Бобошево. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Кюстендил.