Онлайн кандидатстване за първи клас във Велико Търново

Кандидатстването за прием на деца в първи клас във Велико Търново вече ще е изцяло онлайн – чрез централизирано електронно класиране. Приемът на документи през системата започва на 17 май в 10,00 ч. По този начин семействата на над 700 първокласници, които се очаква да бъдат записани наесен в девет училища в Старата столица, ще бъдат значително улеснени.
„В самата система е изготвена карта с прилежащите райони. Родителите могат да бъдат спокойни – те бързо ще могат да направят проверка кои са училищата, попадащи в техните райони по адрес. Документите ще се набавят по служебен път – подаденото в системата заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение“, коментираха от дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново. Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Освен онлайн, то може да бъде подадено и на хартия (по образец) – на място в училището по първо желание. Водещ критерий за прием в първи клас е близостта на учебната институция по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. Проверката на документацията ще е автоматична. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, където ще става и последващото записване.