Опашки за заявления за помощи за отопление в Ардино

Опашки се извиха пред приемната на Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино по повод подаването на заявления-декларации за отпускането на целева помощ за отопление за сезон 2019-2020 г. Всеки, който желае да получи помощи за отопление, трябва да подаде заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящия си адрес. Крайният срок, в който ще се приемат документи е до 31 октомври.
59-годшишният Неждет Мехмед от Гърбище е лице с увреждане и всяка година подава заявления за помощ за отопление. Надява се и тази година да получи целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон „Животът е много труден. Няма работа, искаме да живеем по-добре и с по-добро качество на живот.“, казва родопчанинът.
Конкретният размер на целевата помощ за отопление от ноември до края на март предстои да бъде определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври т.г. В същото време предвиденото увеличение с 5.7 на сто на пенсиите от 1 юли 2019 г. няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.
За новия отоплителен сезон, като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“, в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.