Освободиха от длъжност шефа на „Фискален контрол” в НАП

Новото ръководство на Националната агенция за приходите (НАП) е направило кадрови промени в Главна дирекция „Фискален контрол“. Досегашният ръководител на звеното – Филипина Тодорова, е освободена от длъжност.
Досегашните директори на „Оперативни дейности“ и „Селекция и последващ контрол“ ще заемат експертна длъжност, съобщават от НАП и уточняват, че промените в структурите на ГД „Фискален контрол“ са в резултат от наблюдения и анализ на новото ръководство, което има различна визия за тази важна за НАП функция. За директор на „Фискален контрол“ е назначен Емил Беков, дългогодишен служител в НАП. Функциите на ръководител на дирекция „Оперативни дейности“ в Централно управление ще се изпълняват от Спас Шишков. Промени в ръководството на отдел „Оперативни дейности“ има и в териториална дирекция на НАП София-град, като от заеманата длъжност е освободен досегашният началник Тотьо Карапеев. На негово място ще бъде назначен Стоян Дечев. На 5 август служебното правителство освободи Румен Спецов от длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП) по съображения, свързани с неизпълнение на задължения по Закона за Националната агенция за приходите. На негово място беше назначен икономистът и юрист Борис Михайлов.