Остава частичното бедствено положение в Пещера

Остава в сила частичното бедствено положение в Пещера. То беше обявено миналата седмица заради рязко покачване на подпочвените води и заливане на големи площи в градския гробищен парк, който се намира близо до вододайната зона. Към момента все още не е изяснена причината за разлива на подпочвените води, каза кметът на Пещера Йордан Младенов:
„Започнаха поетапно изключване на различни техни участъци, за да видим дали е от „Напоителни системи“ или от НЕК, но най-вероятно е от „Напоителни системи“. Те имат една голяма тръба, която е под земята. За да се направи ревизия, трябва да се подмени цялата тръба, защото се покачват водите тогава, когато те започват да подават големи количества вода“. Работи се по дренажен канал, който да отведе водата, посочи кметът на Пещера Йордан Младенов.