Отвориха врати за архитектурата в община Тунджа

Отворени врати за архитектура провежда, Регионална Колегия Ямбол към Камарата на архитектите в община Тунджа. От днес до 4 октомври, включително граждани, които желаят да получат професионални архитектурни съвети по техни конкретни казуси от устройственото планиране и инвестиционното проектиране могат да посетят Камарата на архитекта.
Целта на инициативата е да информират гражданите, както за процедури, така и за възможности по техните инвестиционни намерения и предложения.
Консултациите ще се провеждат на доброволен принцип от архитекти от 10:00 часа до 16:00 часа в залата на Община „Тунджа”. Поводът е Международния ден на архитектурата.