Отвори врати лапидариумът в Русе

От понеделник Лапидариумът зад Историческия музей отвори врати за свободно посещение. Още през първите няколко дни през него преминаха десетки посетители от различни възрасти. Част от хората идват, за да се разходят или да отпочинат. Друга част от гостите са организирани групи – деца от летни занимални, подрастващи със специални образователни потребности, туристи, дошли да разгледат други музейни обекти в Русе. Екскурзоводите на музея и стажантите от Професионалната гимназия по туризъм в Русе разказват за показаните експонати. Лапидариумът предизвиква интереса на посетителите с разположените в него артефакти от различни епохи. В двора на музея могат да бъдат видени множество каменни надписи – посветителни, надгробни, милиарни колони, жертвеници.
По тази причина отвореното музейно пространство може да бъде определено като каменна летописна книга на русенския музей. Сред посветителните надписи в Лапидариума се открояват два, които произхождат от светилището на Диана при с. Кошов. Първият е от времето на император Хадриан (117-138, сн.01) и разказва за строителството на храма. Вторият споменава за възстановяването на храма по времето на император Гордиан III (238-244, сн.02). Групата на надгробните паметници е най-многобройната. Част от тях са изписани на латински език, а друга част на гръцки. Характерното при тях е, че започват с формулата D M (превежда се „На подземните божества“ (Dis Manibus). Внимание заслужава надгробието на Аврелий Мукиан – войник в Първи Италийски легион, починал на 26 годишна възраст, когато се е обучавал за землемер. Това е единственото споменаване на длъжността менсор (землемер) на територията на днешна България.
Надписът е открит в крепостта Тримамиум при с. Мечка, където вероятно е бил на служба Аврелий Мукиан. Групата на милиарните колони включва няколко паметника от райпна на крепостите Ятрус (при с. Кривина), Сексагинта Приста и Тегра (при Мартен). Разполагали се на всяка римска миля и обозначавали разстоянието до най-близките пунктове, войсковата част, която ги е издигнала и по времето на кой император са направени (сн.03). Групата на жертвениците включва няколко паметника, разкрити от археолозите в крепостите Сексагинта Приста, Ятрус, Тримамиум и представляват олтари с посвещения към различни божества. Сред редките такива паметници може да се спомене един фрагментиран жертвеник с посвещение към бог Марс (сн.04). Османските паметници се обособяват в две големи групи – строителни и надгробни надписи. Тяхна обща черта е използването на арабско писмо. Строителните надписи са изключително разнообразни и се свързват с мерките на османската централна и местна власт за благоустройството на Русчук – строителство на мостове, крепостни стени, часовникова кула. В Лапидариума на музея са изложени и множество надгробия – мюсюлмански и християнски от XVIII-XIX в. Лапидариумът зад Историческия музей е отворен за свободно посещение до 14-и юли, благодарение на сътрудничеството на Регионален исторически музей – Русе и Професионалната гимназия по туризъм. Работното време е от 9.00 до 18.00 ч. от понеделник до петък