Откриха ремонтирания музей на бойната слава в Ямбол

С официална церемония днес беше открит напълно обновеният Музей на бойната слава в Ямбол. Проектът е по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0007-C05, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Сред присъстващите на церемонията бяха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, областният управител на област Ямбол Биляна Кавалджиева, председателят на Общинския съвет в града Антон Шиков, заместник-кметът Васил Александров, общински съветници, Николай Георгиев – единият от управителите на Обединение „АВС-Инком“ ДЗЗД, изпълнило строителните дейности, Георги Василев- управител на „В Консулт Проект“ ЕООД, арх. Сотир Камбуров – ръководител на проектантския екип. „Днес е още един важен ден за Ямбол и изключително се радваме, че отново сме заедно, за да открием последния строителен обект за 2023 година. Искам да благодаря на абсолютно всички, които преминаха през това изпитание, понеже се наложи да изготвим нов проект. Искам да благодаря още на архитект Камбуров за изключително бързата му намеса и затова, че се справи по най-добрия начин, на изпълнителите на обекта, които го изпълниха качествено и в срок“, каза кметът Валентин Ревански. Той изрази надежда, че и обектът ще се превърне в една важна част от културния туризъм на Ямбол – един от приоритетите на ръководството от 2019 година.“Всички знаем и колко исторически паметници бяха възстановени и върнати на Ямбол благодарение на общите усилия на нашите съграждани, на ямболски фирми и на Община Ямбол. Надяваме се, че „Музеят на бойната слава“ ще се превърне в едно място за образование, за вдъхновение и за гордост, както за нашите съграждани, така и за гостите на Ямбол“, допълни още Валентин Ревански.
Николай Георгиев изказа благодарност към ръководството на Община Ямбол за доверието и коментира, че обектът наистина е бил труден за изпълнение. „Ние, строителите, имаме невероятното щастие това, което работим да се вижда. Направихме всичко възможно обектът да изглежда по този начин, надявам се, че той ще има добро бъдеще“, допълни още той.
Отец Янко отслужи водосвет за успех на начинанието. На последвалата пресконференция, която също се проведе на открито в двора на Музея на бойната слава, Здравка Терзиева-ръководител на проекта, представи подробно изпълнените дейности пред присъстващите журналисти и гости. Архитект Камбуров отговори на въпроси относно проектните решения, включени в изпълненият проект. Проект „Ремонт на Музей на бойната слава“, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 2 369 570.60 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ.