Отложиха с 1 година либерализацията на тока за битовите потребители

Парламентът прие на първо четене промените в Закона за енергетиката, с които либерализацията на електроенергийния пазар се отлага с една година. Така вместо на 1 юли тази година – излизането на свободния пазар трябва да стане на 1 юли 2025 г. Основният аргумент на вносителите на предложението за отлагане с година е, че страната ни няма готовност и това натовари драстично потребителите.
Срещу предложението гласуваха само от ПП-ДБ. Техният проект за промени в Закона за енергетиката бе отхвърлен. В него се предлагаше разширяване на кръга на лицата, които могат да сезират КЕВР за злоупотреби и манипулации на пазара на едро на енергия и се засилваха правомощията на енергийни регулатор като разследваща и санкционираща институция. Правителството не е изготвило критериите и механизма за компенсация на енергийно бедните, няма и достатъчно средства във Фонд Сигурност на електроенергийната система. На аргумента, че приемането на отлагането ще доведе до загуба на средства по ПВУ, вносителите отговориха, че Брюксел не е поставял като изискване точна дата за излизане на свободния пазар.
Единствено от ПП-ДБ се противопоставиха на предложенията. Радослав Рибарски изрази опасение, че това може да доведе до загуба на средства по ПВУ, тъй като страната за пореден път се отказва от поети ангажименти. „Не разбрахте целия механизъм. С отлагането битовите потребители ще излязат изцяло на либерализиран пазар. Казахте, че няма дата, но в реформата е записано, че минаваме плавно към негоар“, каза той.