Отново оцветяване на река Русенски Лом

РИОСВ – Русе информира гражданите на Русе, че днес – 13.06.2024 г., и в следващите дни ще се извърши съвместно обследване с „ВиК“ ООД на площадковата канализационната система на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, при което ще се използват безвредни цветни бои.
Възможно е да се наблюдава оцветяване на водите на реката в бяло, жълто, червено, синьо или зелено. Моля гражданите да имат предвид, че обследването с евентуалното оцветяване на водите на реката е под контрола на РИОСВ – Русе и не следва да се счита за замърсяване.