Отстъпката за бензин остава на добрата воля на бензиностанциите

Само бензиностанциите, които желаят, ще предлагат на гражданите отстъпката от 25 ст. на литър за бензин А95, дизел без добавки, газ или пропан-бутан (втечнен нефтен газ LPG). Това ще стане три дни след обнародването на измененията на Закона за държавния бюджет (ЗДБРБ) в Държавен вестник, обявиха и от финансовото министерство.
Браншът очаква това да стане идния понеделник, което означава, че отсъпката ще може да се предлага от следващия петък. Все още няма яснота дали и как ще се комбинира с предлаганите в момента отстъпки от различните вериги бензиностанции за лоялни клиенти и такива с клубни карти или мобилни приложения. Компенсацията ще се дава при зареждане с гориво на леки автомобили – категория М1, мотопеди или мотоциклети от категория L, собственост на физически лица, като лицата трябва да представят малкия талон на превозното средство, за да ползват отстъпката. Друго важно условие затова е и видът гориво да е с най-ниската цена, което значи, че при зареждане на бензин А98 или дизел с добавка няма да може да се приложи намалението от 25 стотинки. Отстъпката ще се предоставя от бензиностанции, които са се съгласили да я дават, а не във всички, като не са предвидени ограничения в броя на зарежданията и количеството гориво, допълват от НАП.
Компенсацията ще се начислява като намаление от крайната цена при плащане за зареденото количество на касата, без значение дали това ще стане в брой или с карта. За горивото с отстъпка, бензиностанцията ще издава разширен фискален бон, в който ще са вписани регистрационния номер на превозното средство, вид и количество на зареденото гориво, както и отстъпката от 25 ст. на литър.това не налага някаква промяна в софтуера н афискалното устройство, тъй като и сега бензиностанциите издават разширени фискални бонове с номера на зареждания автомобил, количеството и сумата.
В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва „Получател на компенсация за гориво по ЗДБРБ“, а вместо идентификационен номер на получателя се посочва „0000000025″, обясняват още от приходната агенция. За да си получат сумите за компенсацията, бензиностанциите следва да съставят отделен отчет за издадените разширени фискални бонове, както и протокол, с който да начислят ДДС за извършените от тях доставки на гориво с отстъпка през съответния месец и да ги включат в дневника си за продажби. Заедно с това, до 14-то число на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите, е необходимо бензиностанциите да подадат по електронен път пред НАП декларация, с която да поискат предоставените компенсации. За да улесни бизнеса, приходната агенция разработва нова електронна услуга за подаване на декларациите. Посочената сума в декларацията се възстановява в рамките на 10 дни след изтичане на крайния срок за подаване на справка-декларация по ДДС за съответния период – 14-то число всеки месец.