Отчета на Бюджет 2017 за първите 6 месеца приеха в Копривщица

Общинския съвет в Копривщица прие на свое заседание Отчета за изпълнение бюджета на общината за първите 6 месеца на т.г. В приходната си част той възлиза на 1 539 008 лева, като за делегирани от държавата дейности са постъпили 641 959 лева. Приходите от местни дейности са съответно 897 049 лева.
Разходната част на бюджета за първото полугодие е 1 539 008 лева. За делегираните от държавата дейности са изразходвани 941 959 лева. Разходите за местни дейности са 740 141 лева. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със собствени приходи са изразходвани 106 908 лева, става ясно още от отчета.