Отчетено е завишено замърсяване на въздуха в столицата

Столичната община призовава гражданите да не използват личните си коли, а градския транспорт днес. Причината е прогнозата за завишено замърсяване на въздуха. От кметството апелират също хората, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление.
През деня ще се извършват и проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с прахови частици в града. От инспектората ще проверяват и строителни обекти, генериращи емисии. Столичната община отправя призив и за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори топлоизточник.