Отчитат спад на земеделската продукция у нас

Спад на агропродукцията през миналата година в България отчита Евростат. Статистиката сочи, че земеделската продукция е намаляла с 4,5%. Заедно с България, Румъния и Малта са с най-голям спад на стойността на продукцията. Общата селскостопанска продукция на ЕС възлиза на 414,1 млрд. евро през 2020 г., което е намаление с 1,1% спрямо 2019 година.
Със 76,3 млрд. евро (или общо дял от 18,4% в общото земеделско производство в Общността) Франция е най-големият производител на земеделска продукция в ЕС, следвана от Германия (57,6 млрд. евро или 13,9%), Италия (56,9 млрд. евро или 13,7%), Испания (52,3 млрд. евро или 12,6%), Нидерландия (28,2 млрд. евро или 6,8%) и Полша (26,4 млрд. евро или 6,4%).
В ЕС 11 от 27 държави членки регистрират през 2020 г. спад в стойността на агропродукцията. Най-голямо е намалението в Румъния (-11,3%), Малта и България (и двете -4,5%), Финландия (-3,9%), Унгария и Холандия (и двете -3,1%). Най-високи увеличения в относително изражение са регистрирани в Литва (+8,6%), Ирландия (+4,6%), Словакия (+3,8%), Латвия (3,1%) и Кипър (2,8%). Сред държавите с най-развита селскостопанска индустрия стойността на общото селскостопанско производство спада с 2,3% в Италия, 1,9% във Франция и 1,6% в Германия, докато се увеличава с 1,1% в Испания.
Стойността както на реколтата, така и на животинската продукция в ЕС се понижава съответно с 1% и 1,1%. Що се отнася до производствените разходи (междинно потребление), има лек спад от 1,1% спрямо предходната година.
Това доведе до по-силен темп на спад (1,3%) на брутната добавена стойност, генерирана от земеделието.