Охраната на община Пловдив струва над половин милион лева

Процедура за възлагане на обществена поръчка за физическа охрана е обявила Община Пловдив. Предмет на процедурата са гробищните паркове в града, многофункционалната зала „Колодрума“, спортен комплекс „Векта“, общинските пазари, Младежкият център на Гребната база, Специализираната болница за активно лечение „Д. П. Кудоглу“ и Комплексът за социални услуги „Свети Георги“. Стойността на конкурсната процедура без ДДС е 499 990 лева.
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като услугата, предмет на процедурата, не позволява да се сключи договор с няколко изпълнителя, мотивира се възложителят зам.-кметът по сигурност в Община Пловдив Георги Маринов. Покани за участие в поръчката чрез пряко договаряне са изпратени на три охранителни фирми.