Ощетените от наводненията подават заявления до 13 декември

До 13 декември, собствениците на имоти, които имат щети след проливните дъждове могат да подадат заявления в деловодството на Община Дупница. Нарочна комисия назначена от кмета инж. Методи Чимев ще направи оглед и опише щетите. Председател на 7-членната комисия е зам.- кметът Крум Милев. В комисията са включени още служители от отделите „ТСУ“, „Строителство“, „Екология“, „Общинска собственост“, „Транспорт“. “Още днес ще бъде направен оглед на първите постъпили заявления. Комисията ще огледа щетите и ще прецени, където може ще реагираме, където трябва ще се подадат към Междуведомствената комисия по бедствия и аварии“, каза Милев.