Пазарджишкия съд отхвърли жалба срещу решение за референдум

Пазарджишкият административен съд отхвърли жалбата срещу решението на общинските съветници за референдум в село Синитово. Той трябва да се проведе заедно с местните избори на 27 октомври, за да могат хората се произнесат „за“ или „против“ в землището им да се разкрие кариера за добив на мрамор. Решението на Общинския съвет е атакувано от инвеститора.
Съдът остави жалбата без уважение, тъй като в Закона за пряко участие на гражданите в местното самоуправление е предвидена възможност за обжалване на решение за референдум само, ако Общинският съвет е отказал провеждането му. Поради тази причина делото бе прекратено.
Решението за референдум в Синитово бе взето на 18-ти септември с гласовете на мнозинството общински съветници. Причината бе масовото недоволство в селото и подписка, в която те категорично заявиха, че разкриването на кариера в района ще замърси околната среда и ще влоши качеството им на живот. Освен кариера инвестиционното намерение предвижда и разкриването на площадка за третиране на неопасни отпадъци, което допълнително засили напрежението в района. Определението на административния съд подлежи на обжалване.