Панаир на науките организираха в ГПЧЕ „Ромен Ролан”

За тринайсети пореден път в Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“ в Стара Загора се проведе Панаир на науките и изкуствата. „Любознателност, талант, изобретателност преливаха в залите и по коридорите на гимназията на 23 юни.
Празникът прерасна в Ден на таланта. На специално изградена сцена в двора на училището, за която благодарим на Община Стара Загора, ученици от гимназията за 55-и пореден път пяха, танцуваха и се забавляваха. В „Панаир на науките и изкуствата 2021″ активно участие взеха всички клубове по интереси в ГПЧЕ „Ромен Ролан““, сподели Радка Радева, педагогически съветник в гимназията. Денят ще бъде запомнен с пъстрота, разнообразие и силни емоции. Осмокласниците, които са част от иновативното обучение, също представиха работата си през годината. В гимназията ежегодно се приемат девет паралелки, общо 234 ученици, които се разпределят в по три паралелки за интензивно изучаване на английски, немски и френски език. Училището предлага квалифицирано обучение от много добри специалисти. Повече от половината от учителите в гимназията са нейни бивши възпитаници. Всички те предават знанията и уменията си на своите бъдещи колеги. Мнозина от тях са автори на учебници и проекти. Основна цел на екипа от преподаватели е обучението по чужди езици да бъде средство за комуникации на всички нива и във всички области. Всички убедено работят за утвърждаване на ценности, свързани с достиженията на българската и световната култура и съвременната цивилизация. Превръщането на гражданското образование в убеденост на младите хора и стимулирането на тяхната креативност е неразделна част от педагогическата работа.