Панели за ток могат да се монтират и на жилищни блокове

Монтирането на соларни панели за производство на ток и на слънчеви инсталации за подгряване на вода, което се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост за гражданите, ще може да се прави и в жилищни блокове, а не само в еднофамилни жилища. Това е написал служебният енергиен министър Росен Христов в писмен отговор на въпрос на депутатката от ДПС Ализан Яхова.
Инвестицията „Подкрепа за енергия от възобновяеми енергийни източници за домакинствата“ по плана се финансира с 240 млн. лв. и предоставя възможност за монтиране или на слънчеви колектори за подгряване на вода, или на слънчеви инсталации за производство на ток, но само за собствени нужди. По тази процедура по принцип могат да кандидатстват само физически лица, и то само за тяхно собствено жилище, което да е единствено и на този адрес да няма регистрирана фирма. Освен това досега това жилище трябва да е отоплявано по неефективен начин – печка, котел или камина с твърди горива, когато се кандидатства за финансиране на слънчева инсталация за подгряване на вода. Когато се кандидатства за инсталация за производство ток, допълнително условие е в жилището да е консумиран ток поне 6 месеца преди кандидатстването, т.е. жилището да не е току-що построено.