Парламентът отхвърли искането на промяната за внасяне на бюджет

С 86 гласа „за“, 127 „против“ и един „въздържал се“ парламентът отхвърли предложената от ПГ на „Продължаваме Промяната“ декларация, в която се настояваше служебният кабинет да внесе бюджет за 2023 г. Дебатите продължиха почти през целия пленарен ден.
В документа се настоява Министерският съвет да изпълни задълженията си, произтичащи от Закона за публичните финанси, и при спазване на всички законови изисквания да внесе в Народното събрание одобрен законопроект за държавния бюджет на Република България за 2023 г. , заедно с актуализираната средносрочна бюджетна прогноза, прието становище на Министерския съвет по проекта на бюджета на съдебната власт и програмните формати на бюджети на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, които съответстват на параметрите на законопроекта за държавния бюджет и на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Освен това от ПП настояват служебното правителство да изпълни задълженията си, произтичащи от Кодекса за социалното осигуряване и от Закона за здравното осигуряване, и да внесе в Народното събрание законопроекти за бюджетите на ДОО и НЗОК за 2023 г. В документа се предвиждаше да бъде записано, че парламентът настоява Министерският съвет да изпълни тези свои задължения незабавно, доколкото законово предвиденият за това срок (31 октомври 2022 г.) вече е изтекъл. По време на дебата прехвърчаха обвинения за натрупан 15 милиарда дълг от кабинета Петков. „Вчера в продължение на 3 – 4 часа дебатирахме точно декларацията и приехме и пленарна зала с мнозинство подкрепи удължаването на бюджета на първо четене“, заяви Делян Добрев от ГЕРБ.