Парламентът прие удължаването на бюджета

С 207 гласа „за“, нито един против и въздържал се Народното събрание прие с предложените редакционни предложения допълнително удължаване на бюджета, съобщи Нова телевизия.
Депутатите първо гласуваха постъпилите редакционни предложения. Венко Сабрутев от ПГ на ПП-ДБ предложи в текста да присъства „но не по-късно от 31 юли 2023 г.“, което беше прието с 209 гласа „за“ и без гласували против и въздържал се. Предложението на Петър Чобанов от ПГ на ДПС за създаване на нова точка 3 със съдържание „решението влиза в сила в деня на обнародването на Държавен вестник“, също беше прието с 209 гласа „за“.