Парламентът реши: Заседанията на Общинските съвети – на живо

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Според тях откритите заседания на общинския съвет трябва да се излъчват на живо на интернет страницата на общината.
Промените предвиждат още общините да създадат и поддържат публичен регистър на питанията към кмета от общински съветници и отговорите към тях. Предложенията предизвикаха притеснения в БСП и ДПС – доколко ще натежи финансово това решение на общините. „Възраждане“ смятат, че предложенията в законопроекта са добри въпреки че идват от политическия им опонент. Вносителите от ПП-ДБ заявиха готовност да оттеглят предложението си решенията на общинския съвет, взети в открити заседания да се приемат с поименно гласуване. „Повишаване на прозрачността в българските общини. На немалко места цари феодализация, а хората не знаят как са гласували общинските съветници. Доверието в Народното събрание е ниско, защото всичко е прозрачно, излъчва се онлайн заседанието. Ако една община не може да направи онлайн излъчване, то трябва да преосмислим трябва ли да съществува тя като самостоятелна административна единица. Все още в България има общински съвети без система за гласуване“, заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ. „Никъде не чух от вносителите да кажат натоварваме ли финансово българските общини. Ще приемем промени, които изискват финансови ангажименти, а не си дават сметка от къде ще дойдат парите. Това щяло да струва на държавата 30 милиона лева, ами не е малко за всички общини. Ние от БСП ще се въздържим. Не сме против прозрачността“, допълни Манол Генов от БСП.