Петко Шаламанов / Музика

Ще приседнем, ще въздъхнем
късно през нощта на лятото.
Ето – месецът лъка си тънък
плъзга право по сърцата ни.

Вслушваме се притаени.
Пак ни светят звездни ноти.
И звучи и в теб, и в мене
музиката на живота ни…