Петър Делчев / Дом на пустините

Нощна гара.
Тъмен влак.
Пътувах кратко –
един живот.
Никой не очаквам
да ме чака…
История без „Хепи Енд” –
дори без Епилог…