Плаващи сметища заливат река Дунав край Русе

Нивата на реките отново изкараха на дневен ред темата с боклука. Хора сигнализират за плаващи сметища, които заливат река Дунав край Русе. От няколко дни реката повишава нивото си и отпадъците, хвърлени по бреговете, вече са във водата.
Институциите обаче не могат да се разберат кой отговаря за издаването на препоръки и грижата за почистването на река. От Регионалната екоинспекция заявиха, че това би трябвало да е Областната администрация. Оттам пък твърдят, че боклуците са във водата, така че за тяхното почистване трябва да се погрижат собствениците или ползвателите на понтоните. Там, където няма такива – Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Те пък заявиха, че тяхна грижа е само плавателният път. Хората от туристическо дружество „Пристав” правят по няколко акции за почистване на реките в региона. „Опасност има дотолкова, доколкото в отпадъците има вредни вещества. Основно намираме просто купища от пластмаса, които засядат на различни места по реката, най-вече на островите. Това е много неприятна картина“, обясни Михаил Михов.