Повече от 340 хиляди пенсионери продължават да работят

Повече от 340 хиляди пенсионери продължават да работят и пенсиите им са били служебно преизчислени от 1 април, пише в бюлетин на НОИ. За трета поредна година НОИ извърши служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, при което се зачита осигурителният им стаж след пенсионирането им.
Служебното преизчисляване се извършва въз основа на данните, постъпили от работодателите за времето до 31 декември на миналата година и налични в НОИ към 1 март. През тази година броят на преизчислените пенсии е 340 880, което е значително повече от преизчислените 294 065 пенсии през миналата година. Най-голям е броят на служебно преизчислените пенсии в поделението на НОИ в София-град. В него се водят пенсионните досиета на близо една четвърт от пенсионерите в страната, съответно най-голям е и делът на работещите пенсионери. В столицата са обработени 67 342 пенсии или почти 23% от общия брой на преизчислените от 1 април пенсии. Другите териториални поделения на НОИ, в които служебно са преизчислени над 10 хиляди пенсии, се намират в най-големите градове в страната, където пенсионерите активно участват в пазара на труда – Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. В тази група попадат и офисите на НОИ в Благоевград, Плевен, София-област и др.
Запазва се високият дял на преизчислените пенсии за инвалидност поради общо заболяване – 104 821, или почти една трета от общия брой служебно преизчислени пенсии. Този висок дял на работещи пенсионери с инвалидни пенсии показва значителни нива на трудова заетост и сред хората с определен процент трайно намалена работоспособност. Действителният размер на преизчислените пенсии за стаж и възраст се увеличава средно с 10,45 лв., докато този на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване – с 11,06 лв. При пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест нарастването е с 6,46 лв. Въпреки преизчисляването 110 338 пенсии реално не са били променени, защото остават под нивото на минималната пенсия.
Най-голямото увеличение на пенсия за стаж и възраст е със 191,59 лв. При пенсиите за инвалидност поради общо заболяване най-голямото увеличение на една от пенсиите е със 131,40 лв., а за при пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест – със 185,76 лв. Най-голям е броят на трудовите пенсии с увеличение между 5 и 10 лева – 53 418, следва групата пенсионери, получили увеличение между 1 и 5 лева – 45 346. Пенсионерите с увеличение между 10 и 15 лв., са 41 777. Най-старата пенсия, която е попаднала в обхвата на служебно преизчислените пенсии от 1 април 2022 г., е отпусната с начална дата 8 юни 1966 г.