Подготвят карта на административните адреси в Хасково

В ход е изработването на нова Карта на административните адреси в Хасково. Наета е специализирана фирма, която да провери идентичността на адресите, евентуални дублажи на номера, имена на улици и т.н. Последната такава карта е от 1972 година. Градът е разделен на 4 зони които трябва да бъдат обработени за шест месеца.
До сега специалистите са изяснили адресите в кв.“ Болярово“ днес са в кв „Бадема“. До тук са установени множество дублирани адреси, липсващи поредни номера на улици / например има номер 15 и следва 19 т.е липсва 17/. Така също се оказва, че в кв.“Болярово“ има улица „Марса“, но улица с това име има и на още едно място в града. На една и съща улица пресечена от главен път номерата започват с №1 и от двете страни на улицата. Това създава изключителни проблеми и за доставката на писма от институции, така също за пожарна, полиция, линейки, това съобщи Иван Димов ръководител на екипа специалисти изработващи новата карта. Актуализираната карта на административните адреси ще бъде предоставена безплатно от общината на всички институции.
Гражданите, които живеят на адреси, които трябва да бъдат променени няма да се налага да си подменят документите. От общината ще им бъде издаден документ за идентичност на адреса. При смяна на документ ще бъде вписван новият адрес.