Подготовката за убийството в София е била много сериозна

Подготовката, която личи от взимането на фалшиво име, премерените действия в изтезанията, изнасянето на личната карта и телефона извън страната – всичко показва, че това е организирано престъпление. Така криминалният психолог Росен Йорданов коментира жестокото измъчване и убийство на 49-годишен мъж в София.
Припомняме, че Софийски градски съд остави в ареста двамата обвиняеми – сина на бившия финансов министър Стоян Александров и погребален агент от София. „Съучастникът е погребален агент. Със сигурност е имало опит да се измъкне и още нещо от жертвата. При всички положения действията са били насочени към това жертвата да не оживее. Подготовката за жестокото убийство е била доста сериозна“, смята той. Експертът подчерта още: „Прилича на добър план. Има въпроси, на които не открих отговор, например напускането на границите на България. Когато двамата извършители се прибират обратно от Сърбия, не знам как единият е успял да се върне в страната.“