Подобряват електрозахранването на Стара Загора

През следващата седмица започва изграждане на трасето на нова кабелна линия 110 kV „Кипарис“. Тя ще осъществява връзка от подстанция Траяна (центъра на Стара Загора) до подстанция Загорка (северно от кв. Самара 3).
Община Стара Загора е издала разрешение за нейното изграждане на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, с цел гарантиране на надеждна и безаварийна работа на електрозахранването в централната част на града. Срокът за изпълнение е 150 дни. Ще бъдат извършени монтаж и полагане на нова трифазна кабелна линия; полагане и монтаж на оптичен кабел; обратно засипване на изкопи и възстановяване на нарушени настилки; измервания и изпитвания.
В тази връзка се налага да се затварят поетапно участъци от пътни платна, като изпълнителят, ДЗЗД Обединение Кипарис, има ангажимент да не нарушава нормалното придвижване на гражданите в тези участъци. За нередности гражданите могат да подават сигнали до ЕСО ЕАД – МЕР Стара Загора, на тел. 042/602 957 или на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий“ № 89. От дружеството предварително благодарят за разбирането и се извиняват за причиненото неудобство.