Подписка срещу увеличението на данъците в Пазарджик

В Пазарджик се откри подписка срещу планираното с 25 процента увеличение на данъците. Освен онлайн, подписи се събират на площад „Константин Величков“ и в парк „Острова“. В подписката се настоява и за промяна на критериите, по които се определя такса „смет“, обясни Костадин Деянов, един от организаторите на инициативата.
По закон е дадено право на всеки кмет да определя принципа за определяне на такса смет в собствената си община. Обаче, понеже кметовете ги е страх да поемат отговорност, чакат държавата какво да правят и всичките да правят еднакво. Таксата смет, за да бъде правилна, трябва да се определя на количество събран, генериран отпадък, а не на някакви квадратни метри и данъчна оценка на жилищата, което няма нищо общо с генерирането на отпадъците. Правилният критерий – замърсителят плаща, ще доведе до намаляване на данъците. Правят се торбички с баркод, всеки може да си закупи или да получи от общината определен брой торбички, които да бъдат зачислени на негово име. След това си събира отпадъците разделно, слага си ги в торбичките, минава камиончето“, коментира Деянов.