Полицията в Ивайловград с превенция срещу телефонни измами

Поради зачестилите напоследък случаи на телефонни измами, полицията в Ивайловград запознава гражданите с някои от основните сценарии, използвани от престъпниците.
На стационарния Ви телефон се обажда мъж, който заявява, че е служител на полицията (обикновено се представя за началник), информира Ви, че в момента тече полицейска операция за задържане на телефонни измамници и иска съдействието Ви (възможно е да каже, че точно Вие сте „набелязан“ от измамниците). Предоставя „собствения си GSM телефонен номер“ за контакт. Обяснява, че измамниците ще Ви се обадят по телефона и ще поискат да дадете голяма сума пари. Иска да изпълните желанията им и дава указания да хвърлите парите, които са ви поискали през терасата или прозореца на жилището си (да ги пакетирате и да ги оставите на определено място), след което полицията ще задържи извършителите с веществените доказателства. По-късно сумата ще ви бъде върната в полицейското управление. Ако откажете, може да последват заплахи за наказателно преследване, затова че не сте съдействали. В случай, че изпълните указанията и хвърлите сума пари, тя се взема от непознат човек и контактът с Вас се прекратява.
Веднага позвънете на тел. 112 (избира се безплатно), но по възможност от друг телефонен апарат, а не от апарата, на който са се обадили измамниците – ако не е прекъсната връзката от предишния разговор, при набиране на нов номер, отново ще се свържете с тях.
Не съобщавайте лични данни (име, ЕГН, адрес) или номера на банкови сметки. Свържете се с близките си. Ако в момента нямате връзка с тях, се посъветвайте със съседи, на които имате доверие. Не се съгласявайте да давате никакви пари на ръка на непознати хора, без значение за какви се представят. Не се съгласявайте да хвърляте парични суми или златни накити от жилището си или да ги оставяте на места без надзор. Не се съгласявайте да теглите спестяванията си от банки, в които са депозирани, по искане на непознати лица, дори да се представят за служители на полицията, на лечебни заведения или на други институции.
Поискайте да се срещнете лично с човека, който се представя по телефона за полицейски служител и иска от Вас да хвърляте пари или да оставяте пари на места без надзор. Измамниците избягват лични срещи, за да не могат да бъдат разпознати. Полицейските служители от охранителна полиция са униформени, а служителите от криминална полиция се легитимират със служебна карта и полицейски знак. Препоръчваме Ви да не участвате в никакви форми на игри и договорки, предполагащи закупуване на ваучери и диктуване на кодовете за активирането им, на лица, които не познавате лично, независимо за какви се представят. Служителите на полицията по никакъв повод няма да поискат от Вас да хвърляте парични суми или ценности от жилището си или да ги оставяте на места без надзор!
Ако въпреки предпазните мерки станете жертва на измама по описаните схеми, незабавно се обадете на тел. 112 или отидете лично до най-близкото полицейско управление.